Våra IT-tjänster frigör er tid och kompetens.
Vi lovar snabba leveranser och stor bekvämlighet.

Alla företag måste frigöra kompetens kring kärnverksamheten. Konkurrensen kräver det.
Alla företag måste anpassa sig till den snabbt föränderliga digitala utvecklingen. Kunderna kräver det. Informationstekniken måste fungera 24/7. Det är en förutsättning idag.

Ju mer IT blir en del av våra liv desto viktigare blir det att förstå både tekniken och vad den uträttar. Vi levererar kompetens inom några kritiska tjänsteområden som vi vet att mindre och medelstora företag måste ha extern hjälp med.

Stefan Ohlander, vd, OhlanderGruppen

Vår syn på tjänster och produkter

Informationsteknologi handlar om att skapa förbättringar, förenklingar, tidsvinster.
IT handlar om stöd till kärnverksamheten.Vårt löfte är positiva IT-upplevelser.
Vi vet att det kan vara svårt att orientera sig i den digitala världen. Vad man ska investera i för att för att öka produktiviteten. Åt vilket håll utvecklingen går.
Vårt löfte om positiva IT-upplevelser innebär att vi är proaktiva, att vi håller hög servicenivå, att vi kan orientera kunderna i en snabbt föränderlig värld.
Läs mer

Vår syn på support

Det handlar om att vara uppkopplad. Alltid. Den som är nedkopplad är inte med och missar affärer. Den som är nedkopplad skapar irritation. Som påverkar hur man ser på företaget i största allmänhet. Så enkelt är det och så grymt är det. Det här är utgångspunkten för vår syn på service och support.
Läs mer

Vår syn på dokumenthantering

Vi lever i det digitala samhället där skärmarna levererar informationen. Trots det
behöver vi ofta skriva ut dokument.
Vi hjälper till med en nulägesanalys. Vi gör en behovsanalys. Vi synliggör dolda
kostnader inom området.
Många företag sitter i långa avtal, där det ofta saknas kontroll på kostnaderna.
När analysen är klar presenterar vi förslag till en ny lösning som.
Läs mer

Vår syn på företagstelefoni

Att alltid vara tillgänglig är det kanske tydligaste kännetecknet för informations-åldern. När, var, hursomhelst; vi förväntas alltid vara tillgängliga på samma sätt som vi själva förväntar oss att andra ska vara tillgängliga. Mycket kan skötas med mejl och sms, men när det är viktigt då vill vi prata med den andra.

Svara snabbt är billig kundvård.

En väl fungerande företagstelefoni är ett måste. Alla medarbetare måste.
Läs mer