Problem:
Digitaliseringen utvecklas
så snabbt att de flesta
inte hänger med.

Lösning:
Extern IT-funktion.

Stefan Ohlander

”Det krävs avancerad kompetens för att klara alla snabba förändringar. För de flesta behövs en extern IT-funktion.”

IT är helt avgörande för alla. För alla företag. I alla branscher. Digitaliseringens snabba förändringar kräver specialistkompetens. Man måste på ett klokt sätt möta dagens krav. Och förbereda framtiden. Lösningen för en majoritet av företagen är en extern IT-funktion.

Vi hjälper företag med tre saker. Vi gör en analys som visar vad man har och vad man behöver. Vi implementerar alla nyheter utan att skapa avbrott i den dagliga verksamheten. Och vi håller utkik efter förändringar, som ofta kommer snabbt och kan rita om kartan över en natt.

Stefan Ohlander, vd OhlanderGruppen

När du väljer OhlanderGruppen
ska du förvänta dig det här.

1. Vi hjälper alla som inte har IT-specialister internt.

Det gäller mest medelstora och små företag. Vi jobbar helst med de som har ambitionen att ligga i framkant.

2. I många företag delar den som har ansvaret för IT-frågor uppgiften med en mängd andra frågor.

För oss är IT core business. Vår kunskap och vårt engagemang avgör vår egen framgång.

3. Vi har fördelen att jobba med företag i många branscher.

Det gör att vi samlar bred och djup kunskap och anpassar till den som behöver. Vi får inblickar i frågeställningar och lösningar som ofta är generiska.

4. All teknik är sårbar, allt kan gå sönder.

Därför gör vi ständig översyn över våra kunders system för att aktivt förhindra problem. Och om det ändå uppstår problem har vi en snabb kundsupport.

Det är så här vi på OhlanderGruppen gör skillnad.

IT måste alltid stödja kärnverksamheten på ett bra sätt. När något går snett, när system slutar fungera, när hårdvaran inte hänger med, när säkerheten brister skakas hela verksamheten. Att IT fungerar är en förutsättning för att kundernas verksamhet ska rulla på.

Vi är generalister och specialister inom IT.
Vi förbereder framtiden för företag och organisationer.

Så här ser IT-arbetet ut i flertalet företag.

Graf med egen IT

IT-frågorna uppmärksammas bara vid problem eller när man tvingas till större förändringar. De utvecklas inte i takt med den digitala utvecklingen.

Så här ser det se ut för våra kunder.

Graf med OhlanderGruppens IT

Med oss som extern IT-funktion är digitaliseringen alltid aktuell. Vi går igenom läget varje kvartal för att titta på brister och nyheter och föreslår förändringar. Med oss som extern IT-funktion är digitaliseringen alltid aktuell.

Förbered framtiden

Oupptäckta möjligheter och ”disruptive technology.”

Gömda skatter.

Alla känner till Microsoft 365, i stora drag. Men de flesta jobbar bara med några få applikationer. De flesta är omedvetna om sin egen okunskap och därmed hur man kan jobba bättre och smartare. Vår uppgift många gånger är att lyfta fram applikationer som man redan betalar för och som radikalt kan förändra arbetet.

Exponentiell förändring.

Det finns inget område som förändras så snabbt och så radikalt som informationsteknologin. Om man tittar tillbaka några år så kan man se hur mycket som förändrats, ser man framåt några år så vet man att förändringstakten kommer gå ännu snabbare. Vanor förändras, arbetssätt förändras, branscher försvinner och nya uppstår. Vi på OhlanderGruppen lever i den framkanten. Det är där våra kunder befinner sig. Tillsammans förbereder vi framtiden.

Omstörtande teknik.

Oftast smyger sig förändringarna på oss, så tyst att vi knappt lägger märke till dem. Men då och då tar utvecklingen steg som förändrar det mesta. Exempelvis har vi länge pratat om 5G och nu är tekniken här. Vilka förändringar medför det?

Vi kan inte se in i framtiden men vi kan vara uppmärksamma på att saker händer. På OhlanderGruppen pratar vi ofta om Förbered Framtiden, bara för att vi ska påminnas om att alltid stå på tårna, att aldrig slå oss till ro. För i så fall har vi verkligen valt fel bransch att jobba i.