Arbeta hos oss

Att arbeta hos oss på OhlanderGruppen innebär ett arbete i en rolig och dynamisk miljö, där Du som individ kommer känna dig framgångsrik oavsett ansvarsområde. Ett av verktygen för att nå detta är gemenskap och företagskultur. Vi är dessutom övertygade om att ett starkt Team byggs på samma grunder som ett framgångsrikt idrottslag. 

Vår företagskultur står för engagemang - glädje och uppmuntran, där alla är med och bidrar med sina styrkor.

Känner du att OhlanderGruppen kan vara något för dig? tveka inte att fyll i din spontananökan och bifoga gärna ditt CV. Vi är alltid intresserade av starka individer som kan bidra till ett positivt arbetsklimat och vår utveckling.

Vi erbjuder:
Kostnadsfri IT-hjälp i coronatider.

Extraordinära tider kräver extraordinära lösningar. Vi är företags externa IT-funktion. Vi levererar specialistkunskap. Idag är det avgörande att ha IT-lösningar som klarar påfrestningen.

Ja tack, jag vill veta mer