Din IT-avdelning

Proaktivitet

För att öka tillgängligheten på din IT-miljö arbetar vi proaktivt med några av världens mest ledande system för just proaktivitet. Om något händer i miljön är det viktigt att tidigt kunna se mönster i systemen som gör att vi kan åtgärda felen genom ex. Automatisering.

Ett enkelt exempel kan vara att utrymmet på en hårddisk går under ett satt värde, varpå vårt system snabbt utför ett antal åtgärder för att öka utrymmet igen. Skulle systemet inte kunna åtgärda felet går ett larm till våra tekniker som åtgärdar det.

Personlig Helpdesk

Vår personliga helpdesk är en av våra framgångsrecept. Att snabbt kunna få professionell hjälp och bli bemött av en person som vet vem du är, det är för oss helt självklart.

Vi jobbar löpande med att följa upp vårt arbete, dels genom uppföljningsmöten med våra kunder samt genom att mäta kundnöjdheten via vårt ärendehanteringssystem. För oss är det viktigt att vara lyhörda och snabbt kunna agera om något skulle upplevas som en sämre leverans än vad vi ska ge

 Drift och support

Fri drift & support ingår alltid i våra tjänstepaketeringar, det gör att du enkelt kan budgetera för IT. Vi tycker inte att det ska kosta extra, vilket våra kunder uppskattar. Det gör det enklare för alla. Vårt supportteam har bred och lång erfarenhet inom våra aktiva områden och kan snabbt hjälpa till.

Övervakning

Vi övervakar din IT-miljö dygnet runt och ser till att systemen fungerar optimalt. Allt från internetanslutning till klienternas funktionalitet hanteras och rapporteras dels till vårt proaktivitetssystem samt till vår helpdesk.

Vårt mål är att vara den som upptäcker felen på ett så tidigt stadie och åtgärda felet innan du som kund blir påverkad.

Disaster Recovery

För att kunna hantera serverkrascher och liknande på ett modernt sätt krävs nya moderna backup-lösningar. Disaster Recovery innebär att vi speglar servermiljön på en redundant lösning i vår serverhall samt på en extern lokation. Med en traditionell backup-lösning tog det åtskilliga timmar till dagar att återskapa en havererad servermiljö, men med vår lösning kan hela miljön vara uppe i drift på betydligt kortare tid.

Lösningen har också flertalet intelligenta kontrollfunktioner vilket gör att systemet själv testar recovery-punkterna för att minimera risken för felaktiga backuper.

Dokumentation

För att kunna ge våra kunder en hög kvalitét på service krävs det att vi har en dokumentation över IT miljön där våra tekniker enkelt kan hitta rätt information så snabbt det bara går. Därför dokumenterar vi allt i vårt system som är utvecklat för MSP-branschen.

Personalen är för oss väldigt viktig, men traditionellt så lider branschen av att informationen finns lagrad i teknikerna. Detta gör det sårbart om något skulle hända, vilket gör att vi valt att satsa på dokumentation som gör det enkelt för alla tekniker att finna relevant information på ett väldigt snabbt sätt.

 

Vi erbjuder:
Kostnadsfri IT-hjälp i coronatider.

Extraordinära tider kräver extraordinära lösningar. Vi är företags externa IT-funktion. Vi levererar specialistkunskap. Idag är det avgörande att ha IT-lösningar som klarar påfrestningen.

Ja tack, jag vill veta mer