Vår syn på

Disaster Recovery ger er Business Continuity

För att kunna hantera serverkrascher och liknande på ett modernt sätt krävs nya moderna backup-lösningar. Disaster Recovery innebär att vi speglar servermiljön på en redundant lösning i vår serverhall samt på en extern lokation. Med en traditionell backup-lösning tog det åtskilliga timmar till dagar att återskapa en havererad servermiljö, men med vår lösning kan hela miljön vara uppe i drift på betydligt kortare tid.

Lösningen har också flertalet intelligenta kontrollfunktioner vilket gör att systemet själv testar recovery-punkterna för att minimera risken för felaktiga backuper. Med vår Disaster Recovery ger vi er Business Continuity vilket innebär att vi minimerar nertid, som är viktig för er verksamhet.