Agilt arbetssätt – effektivisera ditt marknadsteam

Denna kurs kommer att ge dig en introduktion till hur marknadsteam blir mer effektiva med hjälp av agil metodik, hur din roll som chef/projektledare förändras, samt hur ni som organisation kommer igång med en agil transformation.

Dagens komplexa marknadsföringslandskap innebär ständigt ändrade förutsättningar och kräver att vi som marknadsförare kan anpassa oss och agera i ett allt högre tempo. Att applicera lean-startup-tänkande kombinerat med agila metoder inom marknadsföring är ett recept för framgång.

I den här chefsutbildningen får du jobba aktivt med din egen roll och verksamhet, tillsammans med inspirerande utbildare som själva har många års erfarenhet av att vara chefer.Att införa agila metoder på ett marknadsteam är ett helt nytt angreppssätt som innebär att bygga en lärande kultur där ledarskap och arbetssätt radikalt förändras.Du får träna praktiskt på kunskap, verktyg och modeller som hjälper dig att lyckas i din roll som chef.

Sponsors

7 nov