Vår syn på

Klient Som Tjänst

Med Klient Som Tjänst får er verksamhet en anpassad och skalbar lösning för era digitala enheter och arbetsverktyg. Det viktigaste för er som företag är att säkerställa så varje medarbetare har en fungerande och säker arbetsplats. Vi tar ansvar för produktens hela livscykel, från inköp till återtag med minimal miljöpåverkan. Med Klient Som Tjänst får ni moderna arbetsverktyg som fungerar, till en fast månadskostnad där ni slipper fundera över kostnader för investeringar, drift och underhåll.

Tillsammans väljer vi ut lämpliga klienter, som anpassas efter ert arbete och tar hänsyn till hur era medarbetare arbetar. Föredrar ni bärbart eller stationära datorer? Föredrar ni PC eller MAC? Eller ni kanske vill blanda mellan PC och MAC?

Fördelar

  • Miljöanpassat arbetssätt
  • Full kontroll över klientparken
  • Kostnadseffektivt

Målgrupp

  • Företag som anser att klienten är en del av arbetsplatsen
  • Företag som vill att det bara ska fungera
  • IT-säkerhet