Våra

Kundcase

Cicero Fonder

Cicero Fonders affärsidé är att vara ett svenskt, oberoende, analysdrivet fondbolag med några få fonder i huvudsak med inriktning mot Norden. För länder utanför Norden erbjuder de ett antal allokeringsfonder samt indexfonder på tillväxtmarknader. I dagsläget är de 16 personer på Cicero Fonder och har ca 8 miljarder kronor under förvaltning i sina fonder. Vi har arbetat med Cicero Fonder sedan 2015 då vi tog hand om deras utskrift och dokumenttjänster men under åren även fått uppdraget att förvalta hela Cicero Fonders IT-drift.

– IT-drift
– Utskrifts och dokumenthantering
– Service och support

Notar Nyproduktion

Notar Nyproduktion har etablerat sig som en aktör att räkna med på nyproduktionsscenen. De erbjuder alla den erfarenhet, kunskap och tid som krävs för ett lyckat projekt. De hjälper fastighetsutvecklare och byggherrar med allt från prospektering och planering till försäljning av både små och stora projekt och garanterar att professionalism och kvalitet präglar hela försäljningsprocessen. Vi har arbetat med Notar Nyproduktion sedan 2016 då vi tog hand om deras utskrift och dokumenthantering. Notar Nyproduktion använder våra tjänster till att hantera interna dokument samt material till deras kunder.

– Print och dokumenthantering
– Service och support

SOL Reneriet AB

Reneriet grundades 1995 och blev 2012 en del av Solemo OY. Idag är vi ett engagerat familjeföretag med den stora koncernens styrkor. SOLReneriet levererar städ-, hygien och underhållstjänster till privata och offentliga uppdragsgivare. Vi har arbetat med SOLReneriet sedan 2005 då vi tog över hela driften av kundens IT miljö. Idag är SOLReneriet ca 600 anställda i Sverige och är beroende av fullt fungerande IT miljö. Vi levererar och ansvarar för SOLReneriets hela IT miljö, som en intern IT avdelning.

– Servermiljö
– Nätverksinfrastruktur
– Arbetsplatser (datorer etc.)
– Konferensrum
– Startklara Smartphones (Android och IOS)
– Diverse Utvecklingsarbete
– Print och dokumenthantering
– Service och support

Linnea Omsorg

Linnea Omsorg är ett bolag som bedriver verksamhet inom bland annat: personlig assistans, LSS för vuxna och HVB verksamhet för ungdomar. Linnea Omsorg finns på flera orter i Sverige och har sitt huvudkontor i Järna utanför Södertälje. Vårt samarbete startade 2014 efter ett flertal behovsfokuserade möten, verksamheten är helt beroende av en väl fungerande IT miljö och framförallt en mycket bra och snabb support för sina användare runtom i Sverige. 

– Servermiljö
– Nätverksinfrastruktur
– WIFI nät
– Mailserver
– Arbetsplatser (datorer etc.)
– Print & dokumenthantering
– Service och support

GH Italiana Food Selections

Familjeföretaget som har arbetat i över 19 år med Italienska delikatesser. Företaget arbetar aktivt med personliga relationer och satsar på långvariga relationer med kunder såväl som leverantörer. 

– Print och dokumenthantering
– Startklara Smartphones
– Företagstelefoni
– Löpande IT-tjänster
– Service och support

Vi Som Växer

Familjeföretaget som sedan 1993 har bedrivit förskoleverksamhet i egen regi. För att alla inom förskolan ska kunna växa, både pedagoger och barn krävs en organisation som uppmuntrar och satsar på kontinuerlig fortbildning, dels internt och i olika nätverk men även via projektgrupper och pedagogiska former. 
OhlanderGruppen har varit vår leverantör i ca 1 år och dom arbetar och stöttar oss som vår interna IT avdelning, där dom ansvarar för samtliga av våra förskolors IT miljöer. 

– WIFI nät
– Print och dokumenthantering
– Service och support

ExpandU AB

Ekonomibyrån som slog upp dörrarna under 2015 av Anna Björkbom och Veronica Permats som tidigare arbetet tillsammans. Vi har samma syn och värderingar på hur bolaget skall drivas, hur vi jobbar med våra fantastiska kunder och medarbetare. Vi ställer mycket höga krav på vår IT funktion idag och är mycket nöjda med hur OhlanderGruppen sköter detta. 

– Servermiljö
– Nätverksinfrastruktur
– WIFI nät
– Print och dokumenthantering
– Service och support

 

Kontorshotellet Nacka Strand

Kontorshotellet med Stockholms absolut bästa utsikt! Konceptet bygger på att du som hyresgäst kan flytta in direkt i en färdig infrastruktur av service och inredning. Våra kunder ställer höga krav på IT och teknik på kontoret. OhlanderGruppen levererar alltid en bra service vilket gör det enkelt för oss, mot våra kunder

– Print och dokumenthantering med debiteringssystem
– Nätverksinfrastruktur
– WIFI nät
– Löpande IT-tjänster
– Service och support

Vi erbjuder:
Kostnadsfri IT-hjälp i coronatider.

Extraordinära tider kräver extraordinära lösningar. Vi är företags externa IT-funktion. Vi levererar specialistkunskap. Idag är det avgörande att ha IT-lösningar som klarar påfrestningen.

Ja tack, jag vill veta mer