VI PÅ

OhlanderGruppen

 

Våra kunder är ett resultat av vår affärsidé


Gemensamt för alla företag och privatpersoner är att man är beroende av informationsteknologin dygnet runt. Gemensamt för alla är också att vi vet att allting inom IT förändras snabbt. Det behövs stor kunskap om var vi befinner oss idag och vart utvecklingen är på väg.   

Den digitala utvecklingen är en stor utmaning. Vi tror oss alla veta att det finns digitala möjligheter som vi ännu inte känner till och som skulle kunna vara en tillgång.   

Stora företag försöker möta den utmaningen med interna specialister. Mindre företag får söka kunskap utanför det egna företaget. Och det är här vi formulerat vår affärsidé: ”Vi säkerställer it-funktionerna på kontor”. 

Den kunskap vi har hjälper företag att nå sina affärsmål med it-lösningar som är anpassade till verksamheten. Vi vet att IT både är en känslig teknik och att stillestånd måste åtgärdas omedelbart. Vi lovar därför kvalitet i leveransen, liksom att vi är tillgängliga för personlig support när något inträffar.

För att komma i kontakt med någon ho oss är du välkommen att ringa vår växel 08-778 15 00 alt skicka e-post till fornamn.efternamn@ohlandergruppen.se