Vår uppgift är att hjälpa små och medelstora företag med digitaliseringens möjligheter.

Alla verksamheter verkar i en digitaliserad värld. Där sker förändringar snabbt och ofta utan förvarning. För stora företag är det en krävande uppgift att hänga med i den digitala världen, men de har oftast kompetens internt. För små och medelstora företag är det många gånger omöjligt att hänga med i svängarna eftersom man saknar intern kompetens.

Det är därför OhlanderGruppen finns till.
Vi hjälper små och medelstora företag genom att vara deras externa IT-funktion.

Vi söker duktiga partners över hela landet.

Vi började i Stockholm. På kort tid blev vår kunskap efterfrågad. Pandemin blev ytterligare en ögonöppnare för många företagsbehov. Nu bygger vi ett nät av partners som delar vår grundsyn och som har kunskaper att förbereda sina kunder för framtiden.

Vi söker företag som idag jobbar med att hjälpa sina kunder med olika typer av IT-frågor och som tillsammans med oss vill expandera sin kompetens och sin verksamhet. Hör av er, så får vi ta ett samtal.
Vårt mål är att bli rikstäckande.

Niclas Andersson, Affärsutvecklare
OhlanderGruppen Partner AB

076-536 13 34