Vår syn på

Support

Det handlar om att vara uppkopplad. Alltid. Den som är nedkopplad är inte med och missar affärer. Den som är nedkopplad skapar irritation. Som påverkar hur man ser på företaget i största allmänhet. Så enkelt är det och så grymt är det.  Det här är utgångspunkten för vår syn på service och support.

Vår ambition är världsklass.

Genom att skriva det skapar vi ett löfte till alla nya och befintliga kunder. Vi vet att varje minut av nedkoppling kan vara avgörande för ett företags framtid. Kunders tålamod är begränsat. Om man inte snabbt får kontakt finns risken att man vänder sig någon annanstans. Och medarbetarnas arbetsmiljö skakas.

Dagens digitala miljöer är robusta tills något händer. Det kan bero på tekniska fel, handhavandefel, kompabilitetsproblem eller illvilliga attacker. Oavsett vad skälet är måste man begränsa tiden mellan nedkoppling och tills man är uppe igen. Den tidsskillnaden bestämmer kvaliteten på service och support.

Vår leverans är världsklass.

Det är därför vi vågar lova service och support i världsklass. Hur vi lever upp till vårt löfte kan några av våra kunder berätta mer om:

Support

Driftsättning

Många företag är rädda för att byta IT-leverantör pga tidigare erfarenheter med problematiska driftsättningar som påverkar verksamheten.
Vi har lång erfarenhet inom driftsättningar och tydliga rutiner och processer som säkerställer ett lyckat projekt. Driftsättningar sker alltid med minimal påverkan av er dagliga verksamhet.

Framtidssäkring

Tillsammans med dig som kund genomför vi löpande avstämningar för att säkerställa att IT-miljön stöder er verksamhet på bästa sätt.

Allmän rådgivning

Oavsett vad ni behöver finns våra tekniker och säljare där för att hjälpa er med allehanda frågor. Se oss som er IT-avdelning.

Egen kontaktperson

Med en personlig IT-tekniker har ni alltid någon hos oss som har spetskompetensen om er som kund. Naturligtvis finns även övriga tekniker på supporten tillgängliga vid behov.

Löpande drift

Vi arbetar proaktivt med toppmoderna system. Genom löpande uppdateringar av mjukvara och övervakning av systemets funktioner maximerar vi driften och tillgängligheten i er IT-miljö.

Vår telefonsupport svarar alltid inom några signaler och kan snabbt påbörja hantering av ditt ärende oavsett om det gäller IT, print eller telefoni.

Ärendehantering är en annan viktig del inom vår verksamhet, där alla ärenden dokumenteras för att enklare kunna genomföra kompetenta uppföljningar.

Våra IT-lösningar frigör er kompetens. Vi lovar snabba leveranser och stor bekvämlighet.