Vår syn på

Tjänster och produkter

Informationsteknologi handlar om att skapa förbättringar, förenklingar, tidsvinster. IT handlar om stöd till kärnverksamheten. Vårt löfte är positiva IT-upplevelser. Vi vet att det kan vara svårt att orientera sig i den digitala världen. Vad man ska investera i för att för att öka produktiviteten. Åt vilket håll utvecklingen går. Vårt löfte om positiva IT-upplevelser innebär att vi är proaktiva, att vi håller hög servicenivå, att vi kan orientera våra kunder i en snabbt föränderlig värld.

Vår syn på IT

IT är allt – allt är IT. Det är vi övertygade om att alla håller med om, samhället vi lever i blir allt mer styrt av IT. Detta fenomen, eller vi kan kalla det för fakta, är den utmaningen vi alla står inför. För dig som arbetsgivare, för dig som anställd, för dig som privatperson är detta verklighet varje dag.

Vår syn på dig som företagare

Vi lever på att göra denna process och användning så enkel som möjlig, där fokus alltid ligger på dig som arbetsgivare och dina användare. Om vi frigör tid som ni idag lägger på interna IT frågor är vi övertygade om att vi frigör er kompetens, som ni med glädje säkert använder till er verksamhet. Vår höga kunskap inom servertjänster, molntjänster, backuper, nätverk etc. har vi fått genom många års arbete som har gett oss många års erfarenhet. Ni som kund märker detta på vår höga kvalitet i processen, allt ifrån första kontakt till avslutat projekt.

Vår syn på branschen

Vi bygger vår verksamhet ifrån IT och inte ifrån skrivare/kopiatorer etc. Vi vågar lova att det är just här vi utmärker oss. Vi vet att du som företagare har svårt att kravställa när ni står inför beslutet att byta IT-leverantör! Vi vet att du som företagare tror att ett byte av IT-miljön är ett jätteprojekt, som tar tid och resurser i anspråk! Vi vet också att ni behöver en leverantör som ni kan rådgöra med inför er tillväxt!

Våra lösningar är världsklass

Vi startar alla kundprojekt enligt en standardiserad modell som vi vet fungerar och levererar ett resultat i världsklass. Vi tar fram rätt lösning efter en noggrann utredning och analys av ert nuläge, med fokus på enkelhet och trygghet. Vi tar ansvar för hela IT-driften med allt vad det innebär, Vi hjälper er att ta fram lösningar efter era behov, vi ser till att leverera snabbt och effektivt, för att undvika stillestånd i er verksamhet. Vi blir er IT-avdelning som gör det möjligt för er att trygga och säkra framtidens tillväxt och stabilitet.

IT-lösningar. På era villkor.
För er verksamhet.

Tillsammans hittar vi lösningarna som förbättrar er IT-miljö och som ger er verktygen att effektivisera arbetet. Vi tar ansvar hela vägen från sälj till support. Med våra egna IT-tekniker erbjuder vi branschens bästa service. Supportfrågor, service, reparationer eller försäljning. Som kund hos oss behöver du bara ett telefonnummer.

Drift och underhåll

För att kunna säkra den dagliga driften av er IT-miljö krävs det löpande övervakning och återkommande underhåll av utrustningen.
Här kommer proaktivt arbete in som en mycket viktig del i vårt samarbete.
Med hjälp av övervakningssystem kan vi på ett mycket tidigt stadium förebygga större driftstopp. Vi får information som gör att vi snabbt kan ställa diagnoser. Till detta kommer att vi utför löpande underhåll där en tekniker manuellt går igenom systemen för att verifiera funktion.
Våra kunder ska inte behöva utsättas för brandsläckningar som skapar avbrott och påverkar arbetet negativt. Våra kunder ska på ett tidigt stadium få kunskap om vad som hotar och få riskerna åtgärdade i tid, utan avbrott i verksamheten.

Konsultation och installation

IT-konsultation

Det är den kanske viktigaste delen i vårt erbjudande. Med en genomarbetad IT-analys visar vi på punkter som kan effektiviseras och öka tillgängligheten och driften i er IT-miljö.
Viktigt är också att lösningarna implementeras på ett klokt sätt och att den interna IT-avdelningen får rätt stöd.

Installationer

Vi hjälper er med de flesta former av IT-installationer. Med hjälp av behovsanalys, planering och dokumentation skapar vi en stabil grund för ett så optimalt arbete som möjligt.

Servrar, datorer, backup och nätverk

Det blir allt vanligare att vi levererar kompletta lösningar där ni som företag får lösningarna paketerade som en tjänst.

 

Tjänster och Produkter

Hostingmiljö

Med serverlösning i vår hostingmiljö säkrar vi upp er miljö och gör den tillgänglig dygnet runt. Med våra paketeringar (CDS och CSS) för fjärrskrivbord kan du välja mellan dedikerad eller delad miljö. Den dedikerade miljön säkerställer högsta funktion och hastighet då servern ni arbetar mot är exklusiv för er.

Server

Oavsett om ni behöver en lokalt placerad server eller en server i vår hostingmiljö levererar vi kompletta och moderna lösningar. Vi levererar alltid servrar med installation, support, löpande drift och övervakning samt med garantihantering.

Klient

När ni hyr eller köper en dator (PC eller Mac) från oss så levereras den alltid startklar. Detta innebär att datorn är funktionstestad och installerad med de system som användaren ska ha, samt levererad och driftsatt hos er. Hyr ni datorn som tjänst så ingår byte till ny dator vart annat eller vart tredje år.

Säkerhet

Med hjälp av marknadens främsta leverantörer av säkerhetsprodukter för små och medelstora företag installerar och driftar vi lösningar som ger bästa möjliga skydd mot virus, ransomware, intrång och andra attacker som skadar er verksamhet.

Business Continuity

Enligt undersökningar skulle 40% av svenska företag inte klara sig längre än 1 timme utan sina viktigaste IT-funktioner. Med vår tjänst Business Continuity kan hela er servermiljö vara uppe i drift inom 30 minuter efter ett haveri. I tjänsten sparar vi dessutom er data i minst 1 år.

GDPR

Den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den tidigare PUL-lagen. Vi på OhlanderGruppen arbetar med projektet och har processer och rutiner som följer kraven i GDPR.

Våra tjänster och produkter hjälper er att säkerställa att informationen alltid är säker och backas upp på ett tillförlitligt sätt i våra datacenterlösningar. Med oss som IT-partner och personuppgiftsbiträde får ni en säker IT-miljö och hjälp/stöd vid en eventuell incident.

Internetaccess

Med internetaccess i form av fiber, ADSL och/eller 4G säkerställer vi att ni alltid har bästa möjliga anslutning till internet och molntjänster.

Office 365

Med Microsoft tjänstepaketering Office 365 arbetar du mer effektivt och mobilt än någonsin. I Office 365 ingår tex. Office-paketet (Word, Excel, Outlook och PowerPoint), e-post, OneDrive, SharePoint och Teams. Med Office 365 får du tillgång till allt du behöver för att kunna arbeta och samarbeta med kollegorna. Vår paketering inkluderar alltid svensk support, backup (utanför Microsoft) och licenshantering för att säkerställa bästa möjliga leverans till er som kund.

Service och support

Vi ser service och support inom dokumenthantering och utskriftstjänster som lika viktigt som support och underhåll på en IT-miljö. Vi vet att en skrivare eller MFP som står still irriterar de flesta och påverkar verksamheten mer än de flesta tror. Vi är certifierade med egen hårdvarusupport och mjukvarusupport för: Xerox, Samsung och Nashuatech. I våra serviceavtal ingår allting förutom papper, allt för att ni som kund ska veta vad det i slutänden kommer att kosta, vi har inga dolda avgifter!

Våra IT-lösningar frigör er kompetens. Vi lovar snabba leveranser och stor bekvämlighet.