Vår syn på

Tjänster och produkter

Informationsteknologi handlar om att skapa förbättringar, förenklingar, tidsvinster. IT handlar om stöd till kärnverksamheten. Vårt löfte är positiva IT-upplevelser. Vi vet att det kan vara svårt att orientera sig i den digitala världen. Vad man ska investera i för att för att öka produktiviteten. Åt vilket håll utvecklingen går. Vårt löfte om positiva IT-upplevelser innebär att vi är proaktiva, att vi håller hög servicenivå, att vi kan orientera våra kunder i en snabbt föränderlig värld.

Vår syn på IT

IT är allt – allt är IT. Det är vi övertygade om att alla håller med om, samhället vi lever i blir allt mer styrt av IT. Detta fenomen, eller vi kan kalla det för fakta, är den utmaningen vi alla står inför. För dig som arbetsgivare, för dig som anställd, för dig som privatperson är detta verklighet varje dag.

Vår syn på dig som företagare

Vi lever på att göra denna process och användning så enkel som möjlig, där fokus alltid ligger på dig som arbetsgivare och dina användare. Om vi frigör tid som ni idag lägger på interna IT frågor är vi övertygade om att vi frigör er kompetens, som ni med glädje säkert använder till er verksamhet. Vår höga kunskap inom servertjänster, molntjänster, backuper, nätverk etc. har vi fått genom många års arbete som har gett oss många års erfarenhet. Ni som kund märker detta på vår höga kvalitet i processen, allt ifrån första kontakt till avslutat projekt.

Vår syn på branschen

Vi bygger vår verksamhet ifrån IT och inte ifrån skrivare/kopiatorer etc. Vi vågar lova att det är just här vi utmärker oss. Vi vet att du som företagare har svårt att kravställa när ni står inför beslutet att byta IT-leverantör! Vi vet att du som företagare tror att ett byte av IT-miljön är ett jätteprojekt, som tar tid och resurser i anspråk! Vi vet också att ni behöver en leverantör som ni kan rådgöra med inför er tillväxt!

Våra lösningar är världsklass

Vi startar alla kundprojekt enligt en standardiserad modell som vi vet fungerar och levererar ett resultat i världsklass. Vi tar fram rätt lösning efter en noggrann utredning och analys av ert nuläge, med fokus på enkelhet och trygghet. Vi tar ansvar för hela IT-driften med allt vad det innebär, Vi hjälper er att ta fram lösningar efter era behov, vi ser till att leverera snabbt och effektivt, för att undvika stillestånd i er verksamhet. Vi blir er IT-avdelning som gör det möjligt för er att trygga och säkra framtidens tillväxt och stabilitet.

IT-lösningar. På era villkor.
För er verksamhet.

Tillsammans hittar vi lösningarna som förbättrar er IT-miljö och som ger er verktygen att effektivisera arbetet. Vi tar ansvar hela vägen från sälj till support. Med våra egna IT-tekniker erbjuder vi branschens bästa service. Supportfrågor, service, reparationer eller försäljning. Som kund hos oss behöver du bara ett telefonnummer.

Drift och underhåll

För att kunna säkra den dagliga driften av er IT-miljö krävs det löpande övervakning och återkommande underhåll av utrustningen.
Här kommer proaktivt arbete in som en mycket viktig del i vårt samarbete.
Med hjälp av övervakningssystem kan vi på ett mycket tidigt stadium förebygga större driftstopp. Vi får information som gör att vi snabbt kan ställa diagnoser. Till detta kommer att vi utför löpande underhåll där en tekniker manuellt går igenom systemen för att verifiera funktion.
Våra kunder ska inte behöva utsättas för brandsläckningar som skapar avbrott och påverkar arbetet negativt. Våra kunder ska på ett tidigt stadium få kunskap om vad som hotar och få riskerna åtgärdade i tid, utan avbrott i verksamheten.

 

Vi erbjuder:
Kostnadsfri IT-hjälp i coronatider.

Extraordinära tider kräver extraordinära lösningar. Vi är företags externa IT-funktion. Vi levererar specialistkunskap. Idag är det avgörande att ha IT-lösningar som klarar påfrestningen.

Ja tack, jag vill veta mer